Gözü yükseklerde olanlar için büyük düşündük…

 


BÜYÜK DÜŞÜNENLER İÇİN…

Sınav Koleji; fiziki alt yapısı, yüksek teknolojisi ve çağdaş eğitim anlayışıyla büyük düşünenleri hedefleyerek eksiksiz, bahanesiz, dünyaya açık, etkin yabancı dil öğretimi yapan bir okul olarak kurulmuştur. 

Ankara’nın en prestijli bölgelerinden birinde, şehir gürültüsü ve trafikten uzak yaklaşık 40 bin metrekarelik büyük bir eğitim kompleksi olarak inşa edilmiş; yerleşke güvenlik ağıyla donatılmıştır. Sınav Koleji; anaokulu ve  4+4+4 sistemine uygun ayrı bloklardan oluşmaktadır.

İleri teknoloji, Sınav Kolejinin “olmazsa olmazları”ndan biridir ve öğrenme-öğretme sürecinin doğal parçası haline getirilmiştir. Sınav Koleji yerleşkesinin, fiziki çevresinden eğitsel donanımına kadar her birimi, yaş gruplarına göre hem mükemmel bir eğitim-öğretim ortamı hem de yaşam alanı olarak planlanmıştır.

Alt yapısından öğretim programlarına kadar tüm aşamaları öğrenci merkezli tasarlanan Sınav Kolejinde öğrencilerin bilgiye ulaşması, edindikleri bilgiden yararlanması ve bilgiyi geliştirme yöntemlerini öğrenmeleri temel amaçtır. Bu çerçevede Sınav Kolejinde yaparak-yaşayarak öğrenme sistemi uygulanmaktadır.

Sınav Koleji yerleşkesi içinde bir blok (D Blok) tümüyle Anadolu ve Fen Lisesi olarak hizmet vermektedir. Teknolojiyle zenginleştirilmiş tematik sınıflar, tam donanımlı laboratuvarlar, bilgiye kolay erişimi sağlayan dijital yayınların da bulunduğu kütüphane, çok yönlü açık ve kapalı spor sahaları ve etkinlik alanları, ayrı bir yemekhane ve kafeterya Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinin hizmetine sunulmuştur.

TEKNOLOJİK ORTAM

Sınav Koleji, fen bilimleri alanında verilen eğitim-öğretimin iyi bir alt yapı ve uygulama alanları gerektiği gerçeğinin bilincinde yeni buluşlara ilgi duyanlar için ortam ve koşulları hazırlamış; ileri teknoloji, Sınav Koleji yerleşkesinde öğrenme-öğretme sürecinin doğal bir parçası haline getirilmiştir. Öğrenciler, ileri teknolojiyle donatılmış bu eğitim ortamında deneyerek, yaparak ve yaşayarak öğrenme ayrıcalığını yaşarlar.

TEMATİK SINIFLAR

“Aktif Öğrenme Modeli”nin benimsendiği Sınav Koleji, alanının en iyisi seçkin öğretmen kadrosu; sınıf yerine her dersin özelliğine uygun olarak hazırlanmış, teknolojiyle zenginleştirilerek laboratuvar niteliğinde donatılmış özel tematik dersliklerde eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Böylece öğrencilerin ilgilerinin sürekli ders üzerinde odaklanmaları, konuların teknolojinin son olanaklarını da kullanılarak daha kapsamlı ve anlaşılır hale getirilmesi sağlanmakta ve öğrenmede kalıcılık hedeflenmektedir.

9 AYRI LABORATUVAR

Fen bilimleri eğitiminde bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasını öncelikli hedef olarak belirleyen Sınav Kolejinde,  yaparak-yaşayarak öğrenmenin gereği olan deneylerin gerçekleştirileceği fizik, kimya, biyoloji, genetik, fen ve teknoloji dâhil 9 ayrı laboratuvar mevcuttur. Öğrenciler, bu tam donanımlı laboratuvarlarda inceleme ve araştırmaların sürekli içerisinde yer alarak bilgiye deneyerek ulaşıp, öğrendiklerini kalıcı hale getirirler.

HAFTADA 6 GÜN OKUL

Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen müfredatın geçerli olduğu Sınav Kolejinde haftalık ders programı, 5 gün ve haftalık standart ders saatiyle sınırlı değildir. Eğitim-öğretim anlayışı yalnızca akademik başarıya odaklı olmayıp öğrencilerin sosyal, duygusal, bedensel ve bilişsel gelişimlerini sağlamak üzere ilgi ve yeteneklerini geliştirmeye, bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik her türlü faaliyeti içeren “After School” programı uygulanır. 

Bu uygulamalar, öğrencinin okul sonrasında akademik gelişimiyle birlikte ulusal sınavlara hazırlık, sanat, spor, kültürel etkinlikler ve yabancı dil çalışmalarını kapsar ve bir sistem dâhilinde tüm öğrencilerin bu programa katılımı zorunludur.

Bu çerçevede, haftanın 6 günü eğitim-öğretime açık olan Sınav Kolejinde haftada 55 saat ders vardır. After School uygulaması günlük ders programının ardından başlar. Eğitim-öğretim hafta içi 09.00-18.00 arası, Cumartesi günü ise 10.00-14.20 arası devam eder.

OKUL-DERSHANE İŞBİRLİĞİ

Sınav Kolejinde akademik destek amacıyla dershane programı uygulanır. Bu program, öğrencileri sınavlara hazırlamanın yanı sıra etüt, ek ders, çizgi altı, ödev takibi, eksik tamamlama gibi çalışmaları içerir. Sınav Dergisi Dershanelerinde kullanılan dergi, kitap, test, deneme vb. tüm dokümanlar Sınav Koleji öğrencilerine de ücretsiz verilir.

Sınav Dergisi Dershanelerinde yapılan tüm deneme sınavları Sınav Koleji öğrencilerine de uygulanarak sonuçlar Türkiye genelindeki 250’ye yakın şubeyle birlikte değerlendirilir. Böylece öğrencilerin hem okul hem de Türkiye genelindeki başarıları ölçülür ve değerlendirilir.

TAKİP SİSTEMİ

Veliler, öğrencilerin sınav sonuçlarını, akademik performanslarını, devam-devamsızlık durumlarını ve diğer tüm verileri internet aracılığıyla “sinav.k12net. com” adresinden düzenli bir şekilde takip etme imkânına sahiptirler.

ETKİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Sınav Kolejinin tüm eğitim-öğretim birimlerinde Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımı esas tutulmakla birlikte etkin yabancı dil öğretimi farklı bir öneme sahiptir ve yabancı dil öğretimi “Okul içinde okul” olarak projelendirilen “The Language School” aracılığıyla yürütülmektedir. Bu çerçevede tüm eğitim bloklarında bir kat tümüyle “The Language School” adı altında ayrılmıştır.

Yabancı dil öğretiminde pratiğe dayalı yoğun bir program uygulanır. İngilizce eğitim-öğretimi New York Üniversitesi/American Language Institute akademisyenlerinin entegrasyonuyla yürütülmektedir.  Uygulanan programla, anaokulundan liseye tüm öğrencilerin İngilizceyi tam olarak öğrenmeleri amaçlanırken kur sınıfları oluşturulmakta, öğrenciler uluslararası düzeyde yapılan PET, FCE, TOEFL gibi sınavlara hazırlanmaktadırlar.

Bu çerçevede öğrencilerin, İngilizceyi etkin ve en üst düzeyde öğrenmelerinin yanında ikinci bir dilde de konuşma ve yazma becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

REHBERLİK HİZMETİ

Ölçme-değerlendirme ve rehberliğe özel bir önem veren Sınav Kolejinde rehberlik servisi, öğrencileri daha aktif kılarak eğitim hedeflerini ve yaşama dönük farkındalıklarını artırmalarını amaçlar. Rehber öğretmenler, öğrencinin akademik başarısının yanında kişilik gelişim sürecini de takip eder.

MENTÖR ÖĞRETMEN

Sınav Kolejinde 5.sınıftan 12.sınıfa kadar “mentörlük” sistemi uygulanır ve her öğrenciye bir “mentör” öğretmen danışmanlık yapar. Öğrencinin akademik ve davranışsal gelişimini yakından takip eden mentör öğretmen, sosyal ve kültürel alandaki gelişimine de katkıda bulunur, yaşanabilecek sorunlara erken müdahale ederek önlemler alır. Aile ile işbirliği yapar ve çalışmalarını rehber uzmanlar ile sürdürür.

OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ

Sınav Kolejinde başarının sürekliliğini sağlamak amacıyla okul-aile işbirliğine, iletişimine ve tutarlılığına büyük önem verilmektedir.