Gözü yükseklerde olanlar için büyük düşündük…

 


Başlangıçlar daima önemlidir…

İlköğretim sadece ortaöğretime öğrenci hazırlayan bir öğrenim basamağı olmayıp, bireye düşünme, anlama, sınıflama, sıralama, eleştirme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel stratejileri kullanım ve geliştirmenin öğretildiği; bireyin yaşamında akademik temellerinin atıldığı önemli bir aşamadır. İlköğretimi önemli kılan bir diğer neden de çocuktaki yeteneklerin belirmeye başladığı dönemin 6-14 yaşları arasına denk gelmesidir. Belirli alanlarda üstün yeteneği olan öğrenciler bu dönemde belirlenip geliştirilmelidir.

Sınav Koleji İlköğretim Okulu, bu gerçeklerden yola çıkarak kurulmuş ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılında açılmıştır.

Sınav İlköğretim Okulunda beceri ve değer eğitimini temel alan, öğrenci merkezli, etkinlik odaklı, tematik öğrenmeye dayalı eğitim anlayışı benimsenmiştir.

İKİ AYRI BLOK

İlköğretim Okulu, 40 bin metrekarelik Sınav Koleji yerleşkesi içinde iki ayrı blokta 4+4+4 sistemine uygun olarak hizmet vermektedir. Bir blok (C Blok),  4+4+4’lük sistemin ilk 4, bir blok da (B Blok) ikinci 4 yıl için yapılandırılmış; fiziki çevre, eğitsel donanım ve gerekli alt yapı bu doğrultuda planlanmış olup oyun, eğitim ve yaşam alanları yaş gruplarına göre donatılmıştır.

Bu kapsamda Sınav İlköğretim Okulu 1, 2, 3 ve 4.sınıflar için bilim-icat ve sanat atölyeleri, müzik ve ritmik jimnastik-dans-yoga salonları, açık ve kapalı oyun alanları, kütüphane, yemek salonu ve sergi alanı ile kalıcı öğrenme yaşantılarının oluşturulması hedeflenmiştir.

AKILLI SINIFLAR

Sınav İlköğretim Okulunda dersler biri interaktif 2 tahtanın yer aldığı 60 m2’lik teknolojiyle zenginleştirilmiş akıllı, şeffaf sınıflarda işlenmektedir. Her öğrenciye özel hareketli masa ve koltuklar, aktivite tezgâhları, kitaplıklar, mini pc vb. materyallerle donatılmış sınıf mevcutları en fazla 24 kişi ile sınırlı tutulmaktadır.

Sınav Koleji yerleşkesi içinde yer alan, bilgiye kolay erişimi sağlayan dijital yayınların da bulunduğu kütüphane, çok yönlü açık ve kapalı spor sahaları, buz pisti, havuz ve etkinlik alanları, gösteri merkezi gibi ortak alanlar İlköğretim Okulu öğrencilerine de hizmet vermektedir.

ÇİFT ÖĞRETMEN

Sınav Koleji İlköğretim Okulunda birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar her sınıfta 2 öğretmen görev yapmakta, branş dersleri branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Çift öğretmen uygulaması sayesinde öğrencilere daha fazla zaman ayrılarak onların kişilik özellikleri, bireysel farklılıkları ve öğrenme stilleri daha çabuk fark edilmekte ve daha yüksek bir kazanım düzeyine ulaşmaları sağlanmaktadır.

Bire bir ilgiye ve yüksek sosyal etkileşime dayalı bu uygulamayla, öğrencinin ilgi alanları keşfedilerek buna göre yönlendirmeler yapılmakta ve en önemlisi varsa eksiklikleri kısa sürede giderilmektedir.

Her sınıfta iki öğretmen uygulaması 5.sınıftan itibaren yerini mentörlük sistemine bırakmakta, 4+4+4’lük sistemin geri kalan dilimlerinde “Her öğrenci biriciktir.” yaklaşımıyla onları “başarılı-başarısız” diye ayırmadan her öğrenciye bir mentör öğretmen, danışmanlık yapmaktadır. 

AKADEMİK BAŞARI

Sınav Kolejinde akademik başarı birinci önceliktir. Bu nedenle öğrencinin akademik takip ve başarısı esastır. Veliler, öğrencilerin sınav sonuçlarını, akademik performanslarını, devam-devamsızlık durumlarını ve diğer tüm verileri internet aracılığıyla “sinav.k12net. com” adresinden düzenli bir şekilde takip etme imkânına sahiptirler.

Sınav İlköğretim Okulunda dershane, özel ders ve ev ödevine ihtiyaç bırakmayan tüm gün yoğun ve nitelikli bir eğitim programı uygulanmaktadır. İleri teknolojiyle desteklenmiş bu nitelikli ilköğretim sayesinde çocuklar, araştırmacı, bilgiye ulaşma ve yararlanma yollarını bilen, teknolojiyi etkin biçimde kullanan, risk alabilen, düşünen ve sorgulayan, sorumluluk sahibi, iletişime açık, yaratıcı, öz güveni gelişmiş, ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş bireyler olurlar.

HAFTADA 6 GÜN 50 SAAT

Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen müfredatın geçerli olduğu Sınav Kolejinde haftalık ders programı, 5 gün ve haftalık standart ders saatiyle sınırlı değildir. Tam gün karma eğitim yaptırılan ve haftada 6 gün eğitim-öğretime açık olan Sınav İlköğretim Okulunda haftalık ders saati toplam 50 saattir.  

Öğrencilerin kişilik özellikleri ve bireysel farklılıklarına özel önem verilen Sınav İlköğretim Okulunda akademik çalışmaların yanı sıra “After School” programı uygulamasıyla öğrencilerin kendi yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları ve geliştirmelerine olanak tanınır.

Bu uygulamalar, öğrencinin okul sonrasında akademik gelişimiyle birlikte ulusal sınavlara hazırlık, sanat, spor, kültürel etkinlikler ve yabancı dil çalışmalarını kapsar ve bir sistem dâhilinde tüm öğrencilerin bu programa katılımı zorunludur.

Bu çerçevede, After School uygulaması günlük ders programının ardından başlar. Eğitim-öğretim hafta içi 09.00-18.00 arası, Cumartesi günü ise 10.00-14.20 arası devam eder.

OKUL-DERSHANE İŞBİRLİĞİ

Sınav Kolejinde akademik destek amacıyla dershane programı uygulanmaktadır. Bu program, öğrencileri sınavlara hazırlamanın yanı sıra etüt, ek ders, çizgi altı, ödev takibi, eksik tamamlama gibi çalışmaları içerir. Sınav Dergisi Dershanelerinde kullanılan dergi, kitap, test, deneme vb. tüm dokümanlar Sınav Koleji öğrencilerine de ücretsiz verilir.

Sınav Dergisi Dershanelerinde yapılan tüm deneme sınavları Sınav Koleji öğrencilerine de uygulanarak sonuçlar Türkiye genelindeki 250’ye yakın şubeyle birlikte değerlendirilir. Böylece öğrencilerin hem okul hem de Türkiye genelindeki başarıları ölçülür ve değerlendirilir.

Veliler,  öğrencileri ile ilgili tüm bilgi ve verilere internet aracılığıyla “sinav.k12net.com” adresinden düzenli bir şekilde takip etme imkanına sahiptiler.

ETKİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Sınav Kolejinin tüm eğitim-öğretim birimlerinde Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımı esas tutulmakla birlikte etkin yabancı dil öğretimi farklı bir öneme sahiptir. Sınav Kolejinde ana sınıfından 12.sınıf sonuna kadar yabancı dil öğretiminde pratiğe dayalı yoğun bir program uygulanır. İngilizce eğitim-öğretimi New York Üniversitesi/American Language Institute akademisyenlerinin entegrasyonuyla yürütülmektedir. 

Uygulanan programla, anaokulundan liseye tüm öğrencilerin İngilizceyi tam olarak öğrenmeleri amaçlanırken öğrencilerin, ikinci bir dilde de konuşma ve yazma becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. Bu çerçevede öğrencilere 3.sınıftan itibaren ikinci yabancı dil seçme imkanı sunulur.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Sınav İlköğretim Okulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, “okul-aile-öğrenci” üçgeninde temel ve yapıcı iletişim köprüsü niteliği taşımaktadır.  İlköğretim rehber öğretmeni başkanlığında, tüm sınıf öğretmenlerini de etkin kılan koordineli bir çalışma ile tam gün hizmet vermeye organize olan servis,  öğrenci merkezli programlarla öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarına destek olmaktadır.

CİTO İLE BAŞARI TAKİBİ

Ölçme-değerlendirme ve rehberliğe özel bir önem verilen Sınav Koleji, çalışmalarını güçlü bir alt yapıyla ve özellikle Sınav İlköğretim Okulunda Avrupa’nın en büyük ölçme-değerlendirme kuruluşu Cito işbirliğiyle yürütmektedir. Bu sistemle öğrencilerin sadece akademik başarıları değil sosyal gelişim süreçleri de takip edilerek gereken öneri ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

OKUL-DERSHANE İŞBİRLİĞİ

Sınav Kolejinde akademik destek amacıyla dershane programı uygulanır. Bu program, öğrencileri sınavlara hazırlamanın yanı sıra etüt, ek ders, çizgi altı, ödev takibi, eksik tamamlama gibi çalışmaları içerir. Sınav Dergisi Dershanelerinde kullanılan dergi, kitap, test, deneme vb. tüm dokümanlar Sınav Koleji öğrencilerine de ücretsiz verilir.

Sınav Dergisi Dershanelerinde yapılan tüm deneme sınavları Sınav Koleji öğrencilerine de uygulanarak sonuçlar Türkiye genelindeki 250’ye yakın şubeyle birlikte değerlendirilir. Böylece öğrencilerin hem okul hem de Türkiye genelindeki başarıları ölçülür ve değerlendirilir.