close x

"YABANCI DİLDE ULUSLARARASI AKREDİTASYON"

Sınav Kolejinde yabancı dil, özellikle de ingilizce eğitimi, gerçek bir “Kolej” olmanın bilinci ve sorumluluğu ile verilir.Bu yüzden Sınav Koleji yabancı dil eğitimi, alanında dünyanın en büyük akreditasyon kuruluşu EAQUALS tarafından akredite edildi. Ayrıca ingilizce eğitiminde kullanılan tüm içerik ve kazanımlar başta CEFR olmak üzere uluslararası norm ve standartlara göre yapılandırıldı.Sınav Kolejinde farklı seviyelerdeki öğrencilerin gereksinimlerine göre özel müfredat oluşturulur. Bu müfredat konu bazlı iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma teknikleri, bireysel, grup ve proje çalışmalarına dayanır.

Sınav Koleji, İngilizce dil eğitiminde;

• Düşüncelerini kanıtlar göstererek İngilizce yazılı ve sözlü özgürce ifade edebilen,
• Görüntülü ya da yazılı basında yer alan İngilizce yayınları ve dinlediği olayların ayrıntılarını anlayarak takip edebilen,
• Okuduğundan ya da dinlediklerinden edindiklerini, kendi düşünceleriyle birlikte,

İngilizce sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.Sınav Koleji, sadece İngilizcenin dilbilgisi kısmını öğretmeyi değil, dili kültürel bağlamda da özümsetebilmeyi, dünya üzerindeki farklı yaşam tarzlarını ve kültürlerini inceleyerek her birine karşı saygılı ve hoşgörülü davranışı hayata geçirmelerine öncülük etmeyi amaçlar.Ayrıca Sınav Koleji İlkokul ve Ortaokulunda öğrencilerin seçimine göre Fransızca, İspanyolca, Almanca ve Rusça ikinci yabancı dil olarak öğretilir.